GEMEENTE EMMEN

Gemeente Emmen huurt voor een periode van vier jaar een woning

EMMEN - De gemeente Emmen huurt voor een periode van vier jaar een woning aan de Laan van de Marel 343. Samen met Wijkbelangen Emmerhout en het WijkExpeditieteam Emmerhout Energieneutraal richt ze op dit adres een modelwoning in. Inwoners van de gemeente Emmen krijgen hier informatie over hoe ze hun energierekening naar beneden kunnen krijgen en langer thuis kunnen blijven wonen.
Reageer!

Gemeente Emmen investeert ook in 2021 in groene chemie

EMMEN - Sinds 7 jaren werken gemeente Emmen, provincie Drenthe, onderwijsinstelling en bedrijven samen om de ontwikkeling van groene Chemie Cluster in de regio Zuidoost-Drenthe te versterken. In de afgelopen jaren is veel ingezet op vergroening van bedrijven, bedrijfsontwikkeling en vooral innovatie. Het bedrijfsnetwerk Suspacc heeft samen met de partijen het Innovatieprogramma Groene chemie en circulaire economie 2021 ontwikkeld.
Reageer!

Nieuw inzamelsysteem voor huishoudelijk afval gemeente Emmen voor een goede en betaalbare inzameling

EMMEN - Het inzamelsysteem voor huishoudelijk afval in de gemeente Emmen gaat veranderen. Om het inzamelen van afval goed en betaalbaar te houden voor inwoners wil de gemeente hen meer stimuleren hun afval beter te scheiden. De verbranding van restafval (grijze container) wordt steeds duurder. Daarom stelt het college de gemeenteraad voor om over te gaan op betalen per leging van de grijze container (niet per kilo). In maart moet de gemeenteraad hierover een besluit nemen. Als de raad voor stemt is de verwachting dat het nieuwe inzamelsysteem op 1 januari 2022 ingevoerd wordt.
Reageer!

Meer mensen onder dak in Zuidoost Drenthe. Extra geld van het Rijk voor aanpak dakloosheid

EMMEN - De gemeente Emmen ontvangt 1,6 miljoen euro van het Rijk om meer dak- en thuisloze mensen te begeleiden naar een eigen woonplek. Emmen pakt dit als centrumgemeente voor ZuidoostDrenthe samen op met woningcorporaties en zorgaanbieders. Met dit extra geld kunnen in het komende jaar verschillende plannen uitgevoerd worden om kwetsbare mensen te begeleiden om onderdak te komen en hun leven op orde te krijgen, zoals hulp bij schulden, scholing of werk.
Reageer!

Verduurzaming TV Heideslag mogelijk door regeling gemeente

EMMEN - Tennisvereniging TV Heideslag in Erica wil het tennispark verduurzamen. Hiervoor maakt de vereniging gebruik van de 1/3 regeling van de gemeente Emmen. Met een lening van €10.000,-, een subsidie van € 10.000,-, een lening uit het revolverend fonds van de gemeente van € 10.000,- en een eigen bijdrage wordt het tennispark voorzien van LED verlichting, zonnepanelen, een warmte-terugwin-unit en isolatie van en vervanging van de cv ketel in de kantine.
Reageer!

‘Idee voor mijn buurt’ gaat weer van start

EMMEN - Ook dit jaar kunnen inwoners van de gemeente Emmen weer ideeën inleveren om hun buurt of wijk te verbeteren. Voor ‘Idee voor mijn buurt’ is in 2021 in totaal € 48.000,-beschikbaar. Inwoners die een idee hebben om hun buurt gezelliger te maken, de openbare ruimte in te richten, de veiligheid te vergroten of onderlinge hulp in de buurt te verbeteren, kunnen dit plan indienen bij de gemeente.
Reageer!

Project De Muur van start

EMMEN - Met het renoveren van het groen, de wandelpaden en de trap en de aanleg van een fietspad op de 23 meter hoge voormalige vuilnisbelt aan de Schansstraat in Emmen, start het project De Muur. De gemeente Emmen en de provincie Drenthe omarmen het project van initiatiefnemers Ben Timmermans en Bert Fuhler. De partijen stelden al eerder geld beschikbaar om hiervan weer een prachtige plek te maken voor fietsers, hardlopers, wandelaars en natuurliefhebbers.
Reageer!

Gratis advies door energiecoaches

EMMEN - Gemeente Emmen en Drenthe College hebben vrijwilligers opgeleid tot energiecoaches. De coach geeft inwoners van Emmen meer inzicht en handige tips om hun energierekening naar beneden te krijgen. Wethouder René van der Weide overhandigde 15 september de certificaten. Vanaf nu kunnen inwoners zich aanmelden voor gratis energieadvies.
Reageer!

Passie voor mantelzorg

EMMEN - De gemeente Emmen vindt het belangrijk dat mantelzorgers worden gewaardeerd. Wij spreken deze waardering op een aantal manieren uit. Eén van deze manieren is een mantelzorgcompliment. Aanvullend op dit mantelzorgcompliment is er dit jaar nog een speciale actie voor mantelzorgers, â??Passie voor Mantelzorgâ??.
Reageer!

Onderzoek naar bodemdaling

EMMEN =-Wat zijn de mogelijke oorzaken van bodemdaling in het gebied Nieuw-Amsterdam en omgeving? Is er in de toekomst nog verdere daling van de bodem te verwachten in dat gebied? Wat zijn de mogelijke oorzaken van schade aan te onderzoeken woningen in dat gebied? Op deze vragen worden de komende maanden antwoorden gezocht. Gemeente Emmen, provincie Drenthe en waterschap Vechtstromen laten hier onderzoek naar doen. Het onderzoek zal in september starten, zodra duidelijk is welk bureau het gaat uitvoeren. De uitkomsten worden verwacht in het voorjaar van 2021.
Reageer!

Fotoboek

Social media

Advertenties

Uw banner op onze website? Vraag hier meer informatie aan!

Agenda