10 Jaar Hospice Huis Emmen

EMMEN - Afgelopen woensdag 5 oktober werd het 10 jarig bestaan van het hospice van Zuidoost Drenthe, en het Huis van Heden gevierd. Voorafgaand aan de feestelijke bijeenkomst in Hotel Van der Valk in Emmen, werd een mozaïekbank onthuld voor de ingang van het hospice. De initiatiefnemers, een groep vrijwilligers, heeft geld ingezameld hiervoor.

Alle vrijwilligers die betrokken zijn bij het hospice hebben een mozaïek gemaakt, gerelateerd aan een verhaal uit de voorgaande jaren die hun bij is gebleven. Deze verhalen zijn met de betreffende afbeelding gebundeld in een prachtig boekje.

’s Middags werd tijdens de viering van het jubileum gesproken door verpleeghuispastor Marinus van den Berg, die onder andere sprak over het belang van bruggen bouwen, het werkelijk in gesprek raken met elkaar, om op deze wijze echt tot elkaar te komen en elkaars wensen te respecteren. Ter illustratie daarvan verhaalde Marinus over een aantal ervaringen, meegemaakt als pastor in een hospice. Evenals Marinus van den Berg prees burgemeester Jan Seton van Borger Odoorn in zijn bijdrage de inzet van de twee coördinatoren en de vele vrijwilligers die dag en nacht klaarstaan om het de gasten van het hospice zo goed mogelijk naar de zin te maken.

Collega Bert Bouwmeester, burgemeester van Coevorden, mocht naast zijn eigen bijdrage aan de feestelijke bijeenkomst, aan het eind van de gedenkwaardige middag nog een ridderorde uitreiken aan bestuurslid Tineke Heeres, voor het vele vrijwilligerswerk dat zij onder andere voor het hospice heeft gedaan.

De gasten van het hospice en hun naasten worden omringd met warmte en een sfeer van hartelijkheid, huiselijkheid, respect en geborgenheid, ongeacht levens- of geloofsovertuiging.

Het Hospice ‘Het huis van Heden’ wordt grotendeels bekostigd uit donaties, giften en opbrengsten uit sponsoracties. ’t Huis van Heden biedt ook de mogelijkheid tot een tijdelijke opname om naasten voor een korte periode te ontlasten. Natuurlijk is iedereen, op afspraak, welkom om het hospice te bezoeken en zelf te beoordelen. Drie keer per jaar geven wij een Nieuwsbrief uit. Indien u deze Nieuwsbrief zou willen ontvangen dan kunt u zich aanmelden via de website.

Er bestaan helaas onvoldoende vergoedingen voor het werk en de huisvestingskosten van het hospice. Giften of donaties zijn dan ook zeer welkom. Daarvoor is de Stichting Vrienden Hospice Zuidoost Drenthe in het leven geroepen.

Reacties

Fotoboek

Social media

Advertenties

RAPIDE Internet

Agenda