Bonifatiuspenning uitgereikt aan twee parochianen van de Parochie Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Erica

Op vrijdag 15 september was het, aansluitend aan de openingsmis ter gelegenheid van het 150 jarig bestaan R. K. Parochie te Erica, voor de Vicaris A. Bultsma een groot genoegen om de Bonifatiuspenning en bijbehorende oorkonde uit te reiken van de dames Ada van Geel en Greet de Jonge.


Met deze penning wil de bisschop zijn waardering tot uitdrukking brengen voor vrijwilligers in de R.K. kerk en in katholieke maatschappelijke organisaties; voor hun tomeloze inzet voor de geloofsgemeenschap. Beide dames, die ook volop betrokken waren bij de voorbereidingen van het 3 daags jubileum feest van de parochie, waren aangenaam verrast toen hun namen werden genoemd en ze verzocht werden zich naar het priesterkoor te begeven.

Op de foto: geheel links: mevr. G. de Jonge, midden: mevr. A. van Geel en rechts de Vicaris A. Bultsma. Beide dames hebben al jarenlang veel van hun tijd gestoken in het werk voor de parochiegemeenschap.

Mevr. Ada van Geel was en is zeer actief binnen de parochie. Zij is met name betrokken bij het betrekken van zoveel mogelijk mensen bij de parochie.

Onderstaande werkzaamheden/activiteiten onderschrijven mede de reden haar de Bonifatiuspenning toe te kennen:

 • Zij is ruim 25 jaar lector in de parochie, voorheen OLV Onbevlekt Ontvangen thans De Goede Herder Parochie.

 • Zij is de drijvende kracht geweest om te komen tot het realiseren van wijkcontactpersonen voor de parochie en besteedt hieraan veel tijd en aandacht om dit op goede wijze in stand te houden.

 • Zij zit meer dan 15 jaar in de VOM-groep van de parochie.

 • Zij heeft 8 jaar in het parochiebestuur gezeten en maakt thans deel uit van de locatieraad.

 • Zij heeft gedurende vele jaren de parochie vertegenwoordigt in het IBE.

 • Zij is reeds vele jaren de contactpersoon voor de Lourdesreizen.

 • Zij werkt namens de parochie mee aan de oecumenische vieringen in ons dorp.

 • Zij is mede de drijvende kracht achter de oecumenische viering “kerk in de kas”.

Mevr. Greet De Jonge was en is zeer actief binnen de parochie. Zij is een stille kracht op de achtergrond. Op haar kan door de parochie te allen tijde een beroep worden gedaan. Voor bestuur en vele parochianen vormt zij een zeer betrouwbare vraagbaak. Zij heeft in de loop der tijd bewezen een steun en toeverlaat voor pastores, bestuurders en parochianen te zijn en is mede daardoor van ontelbaar belang voor onze parochie.

Onderstaande werkzaamheden/activiteiten onderschrijven mede de reden om haar de Bonifatiuspenning toe te kennen:

 • Zij is ruim 30 jaar lector in de parochie, voorheen OLV Onbevlekt Ontvangen thans De Goede Herder Parochie.

 • Zij is al meer dan 25 jaar actief als uitvaart assistent.

 • Zij maakt ongeveer 15 jaar deel uit van de werkgroep die de avondwakes verzorgt voor de parochie.

 • Zij heeft 8 jaar als secretaris in het parochiebestuur gezeten.

 • Zij bemenst het parochiesecretariaat (locatiesecretariaat).

 • Zij maakt deel uit van de redactie van het parochieblad Het Vierluik.

 • Zij is lid van het kerkkoor en is daar tevens reserve dirigent.

 • Zij is secretaris van het KVG.

Reacties

Fotoboek

Social media

Advertenties

Uw banner op onze website? Vraag hier meer informatie aan!

Agenda