Kunst in het Leger des Heils

EMMEN - Als je aan het Leger des heils denkt, dan denk je aan oude kleding,meubelen,daklozen, Brassmuziek en de kerstpot. Het Leger des Heils heeft nog meer. We zijn een geloofsgemeenschap, die woord en daad aan elkaar koppelt. We hebben dus open Jeugdwerk en ook veel kunstzinnige dingen, die wij iedereen graag willen laten zien.


Wij hebben daarom op zaterdag 26 mei van 10.00 uur tm 17.00 uur een expositie van drie mensen die betrokken zijn bij het Leger des Heils
- Maggie Gunsel woont in Wildervank en was voorheen vrijwilliger in de kledingwinkel van het Leger des Heilsl in Delft, voor zij verhuisde naar Wildervank. Haar tekenkunst is fantasy en zij maakt schilderijen, illustreert kinderboeken en geeft les.
- Giannina Rijsdijk komt uit Zaandam en heeft naar haar werkzame leven als creche leidster zich toegelegd op het quilts. Zij is betrokken bij korps Zaandam en doet o.a. De notulen van de korpsraad
- Ben Huisjes is verpleegkundige en is onze muzikale leider van het muziekkorps in Emmen. Hij maakt cartoons, stripverhalen en illustreert en zal tegen een kleine prijs een karikatuur maken van mensen. We hopen op publiek en tijdens de expositie is de kledingwinkel ook open.

God zegene U
Majoor William Koskamp.

Reacties

Fotoboek

Social media

Advertenties

RAPIDE Internet

Agenda