Jubilarissen Gemengd Koor Gerardus Majellakerk gehuldigd

BARGER COMPASCUUM - Zaterdagavond had pastoor Stiekema van De Goede Herder Parochie in de Gerardus Majella Kerk een verrassing tijdens de dag van Cecilia, de patronesse van kerkelijk muziek voor de koorleden Annie Kimmann en Herman Harmes.


De 86-jarige Herman Harmes uit Emmen werd in 1973 door een zwager gevraagd om koorlid te worden en kreeg van pastoor Stiekema namens de NSGV de bijbehorende gouden speld en Oorkonde voor 50 jaar inzet voor het koor bij de bassen.

Annie Kimman-Wegkamp trok 25 jaar geleden na een oproep om koorleden de stoute schoenen en stapte zelf het koor op om zich aan te melden als sopraan bij het Gerardus Majella Koor. Namens de NSGV, de organisatie voor kerkmuziek, kreeg Annie de Ere-medaille in zilver en een oorkonde. (foto Bennie Wolbers)

Reacties

Fotoboek

Social media

Advertenties

RAPIDE Internet

Agenda