Uitreiking Koninklijke onderscheidingen 2015

EMMEN - Ter gelegenheid van de Algemene Gelegenheid 2015 (de z.g. lintjesregen ter gelegenheid van de viering van de verjaardag van Z.M. de Koning), reikte burgemeester Bijl vanmorgen aan onderstaande personen een Koninklijke onderscheiding uit. De bijeenkomst vindt plaats in de Grote Kerk in Emmen.

(LON staat voor Lid in de Orde van Oranje-Nassau ).

1. Mevrouw A.M. (Alie) Assen-Siepel, geb.11-07-1944, Emmen/LON

Van 1988 tot heden is decoranda gastdame in het Scheperziekenhuis te Emmen. De werkzaamheden van gastdame bestaan onder andere uit het beantwoorden van vragen aan de informatiebalie, het begeleiden van patiënten naar
dagbehandeling en/of verpleegafdelingen, het regelen van een taxi of rolstoel voor patiënten of bezoekers van de polikliniek, het schenken van koffie en het verzorgen van de bloemen op de verpleegafdeling.

2. De heer K. (Klaas) Baas, geb.25-05-1944, Weiteveen/LON

Decorandus is onder andere meer dan 40 jaar organist en dirigent bij diverse koren. Verder is decorandus vanaf 1980 districtsbestuurslid van het Verband van Gereformeerde koren, korpsen en musici en is hij vanaf 2006 beheerder van
de muziekuitgeverij ‘Prodeo’, met als werkveld kerkmuziek. Vanaf 2007 tot heden is decorandus penningmeester van de Vereniging van Gereformeerde Kerkmusici.

3. De heer H.J. (Harm Jan) Bos, geb.28-02-1947, Emmer- Compascuum/LON

Decorandus is vanaf 1973 tot heden vrijwilliger bij en bestuurslid van de buurtvereniging ‘De Viersprong’ in Emmer-Compascuum. Hij heeft zich ingezet bij het realiseren van het nieuwe multifunctionele buurtgebouw. Decorandus organiseert tal van activiteiten en is eveneens barmedewerker. In de winterperiode (bij vorst) is hij tevens actief betrokken bij het prepareren en verzorgen van de ijsbaan.

4. De heer H. (Harrie) Bouwers, geb.19-02-1962, Schoonebeek/LON

Decorandus is van 1987 tot heden lid van de vrijwillige brandweer te Schoonebeek. Hij heeft daarmee een langdurige bijdrage aan de openbare veiligheid in zijn woonplaats en in de regio geleverd.

5. De heer F.A. (Rieks) Brookman, geb.13-07-1940, Emmen/LON

In de periode van 1968 tot 1988 was decorandus bestuurslid van de IJsvereniging Wintervreugd in Emmen. Van 1977 tot 1985 was decorandus oprichter en voorzitter van Drumfanfare en Marjorettekorps De Bargeres. Verder was decorandus van 1986 tot 1990 teamleider, kaartverkoper en technisch leider bij de bouw van de kantine van voetbalvereniging DZOH. Van 1997 tot heden is decorandus voorzitter van Hart op Tempo. Deze vereniging
biedt personen die met enige vorm van hartfalen zijn geconfronteerd, de mogelijkheid om hun conditie en gezondheid op peil te houden. Dit gebeurt onder medische en deskundige begeleiding en samen met lotgenoten.

6. Mevrouw A.M. (Anry) Kleine Deters, geb.03-06-1959, Emmen/LON

Decoranda is vanuit haar hoofdfunctie als wethouder van de gemeente Westerveld bestuurslid van diverse organisaties geweest. Verder vervulde zij van 1984 tot 1994 diverse bestuursfuncties voor een vakbond en was zij van 1990 tot 1996 bestuurslid van een basisschool. Van 1994 tot 2002 was zij lid van de raad van de gemeente Emmen en vanaf 1998 wethouder bij de gemeente Emmen. Van 1995 tot heden was decoranda betrokken bij de voorbereiding en de oprichting van ‘Ons Wereldhuuske’ in Klazienaveen. Verder was zij lid van de Regionale verkiezingscommissie van D66 Drenthe, bestuurslid van Nyfer, een forum for economic research (1999-2004), klankbord voor ouders m.b.t. tweetalig onderwijs (2004-2013) en was zij lid van de jury voor de jaarlijkse
Sportverkiezing van de gemeente Emmen (2004 – heden). Ook was zij van 2007 tot 2012 lid van het radioforum Cassata en is zij vanaf 2012 lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Monumentenwacht Noord- en Oost-
Nederland.

7. Mevrouw H. (Henny) Kuipers-Koers, geb.03-05-1946, Emmen/LON

Decoranda is vanaf 1991 tot heden gastdame in het Scheper Ziekenhuis te Emmen. De werkzaamheden van gastdame bestaan onder andere uit het beantwoorden van vragen aan de informatiebalie, het begeleiden van patiënten naar dagbehandeling en/of verpleegafdelingen, het regelen van een taxi of rolstoel voor patiënten of bezoekers van de polikliniek, het schenken van koffie en het verzorgen van de bloemen op de verpleegafdeling. Naast haar werkzaamheden als gastdame is decoranda ook coördinator van de woensdaggroep. In deze hoedanigheid voert zij evaluatiegesprekken en werkoverleggen. Zij geeft leiding aan zeven gastdames.

8. Mevrouw L. (Lammy) Laning-Huisman, geb.24-03-1941, Emmen/LON

Decoranda is lid van de wijkkerkenraad in de wijkgemeente Emmen-Oost. Twee keer vier jaar als ouderling en lid van twee beroepscommissies. Verder werkte zij verschillende jaren mee in de commissie Vorming en Toerusting.
Vanaf 1980 is decoranda vrijwilliger (juridische zaken) in diverse asielzoekerscentra in de omgeving van Emmen, onder andere het AZC Emmen t.b.v. Vluchtelingen Werk Noord-Nederland. Vanuit deze functie was zij onder
andere medeoprichter van een spreekuur.

9. De heer O.H. (Otto) Lugers, geb. 19-05-1964, Schoonebeek/LON

Decorandus is van 1988 tot heden lid van de vrijwillige brandweer te Schoonebeek. Hij heeft daarmee een langdurige bijdrage aan de openbare veiligheid in zijn woonplaats en in de regio geleverd.

10. Mevrouw F. (Fennie) Otter-Joling, geb.19-07-1939, Emmen/LON

Vanaf 1985 is decoranda vrijwilliger bij het Woonzorgcentrum Holdert te Emmen. In deze hoedanigheid is zij behulpzaam bij grote groepsactiviteiten zoals bingo, een ontspanningsavond, een soosmiddag en sjoelmiddagen.
Daarnaast is decoranda actief als vrijwilliger in de ‘huiskamer’ van een afdeling voor psychogeriatrische bewoners. Daarbij schenkt zij thee en koffie en helpt de bewoners bij het eten. Ook begeleidt zij regelmatig bewoners bij uitstapjes en tijdens de Avondvierdaagse.

11. Mevrouw I.(Ida) Platje, geb. 05-04-1959, Emmer-Compascuum/LON

Decoranda is vanaf 1992 betrokken bij de nierpatiëntenvereniging Diacatra, een vereniging voor en door nierpatiënten in Emmen en Beilen. Zij was onder andere medeoprichter, penningmeester en organisator van diverse activiteiten op de dialyse-afdeling in het dialysecentrum van het Scheperziekenhuis in Emmen en in de dialysekliniek Noord in Beilen. Verder organiseerde decoranda de jaarlijkse ledenvergadering en feestavond en de jaarlijkse dagtocht.

11. De heer J. (Johann) Smit, geb. 19-10-1943, Emmen/LON

Decorandus was van 1970 tot 2013 vrijwilliger bij de budovereniging Juveko te Valthermond en Odoorn. Hij was oprichter en medeorganisator van het SWEStoernooi voor onervaren judoka’s. Verder organiseerde hij het survivalparcours, het bosspel en wadlopen. Vanaf 1976 tot heden is decorandus bestuurslid van Budovereniging Yoshi in Sleen. Tevens geeft hij judoclinics op basisscholen, organiseert clubkampioenschappen en het IJspegeltoernooi. Vanaf 1986 tot heden is decorandus wadloopgids bij Dijkstra’s Wadlooptochten in Pieterburen. Hij begeleidt groepen naar Schiermonnikoog en Ameland. Vanaf 1990 tot heden is decorandus eveneens opleider van wadloopgidsen. Hij geeft les in EHBO op het wad, kennis van de flora en fauna, kaartlezen en kompasoefeningen.

12. Mevrouw E.B.J. (Bertie) Stokman-Gijlers, geb. 10-02-1946, Schoonebeek/LON
Van 1960 tot 1967 was decoranda organist van de Nederlandse Hervormde Kerk te Schoonebeek. Sinds haar 14e begeleide zij wekelijks de kerkdiensten. Vanaf 1970 tot heden is decoranda organist van de Hervormde Gemeente Beek. Naast kerkdiensten verzorgt zij eveneens de begeleiding bij begrafenissen en huwelijksdiensten. Van 1980 tot 1988 was decoranda vrijwilliger bij de Nederlandse Christen Vrouwen Bond. Zij verrichtte secretariële werkzaamheden voor de afdeling Beek van deze bond en voor het Gewestelijk Bestuur van de NCBG (gewest Limburg/Noord-Brabant). Van 1989 tot 2014 was decoranda lid van het pastoraal team van wijk I van de Protestantse Gemeente Geleen-Beek-Urmond en vanaf 1989 is zij coördinator van de actie Kerkbalans voor de kernen Stein en Urmond vanuit de Protestantse Gemeente Geleen, Beek, Urmond.

Aangezien de meeste activiteiten van decoranda hebben plaatsgevonden in Limburg/Noord-Brabant wordt deze Koninklijke onderscheiding uitgereikt in de gemeente Stein.

Reacties

Fotoboek

Social media

Advertenties

RAPIDE Internet

Agenda