15 personen lid in de Orde van Oranje Nassau in Emmen

EMMEN - Vanmorgen zijn in de Grote Kerk in Emmen weer de jaarlijkse lintjes uitgereikt. Burgemeester Eric van Oosterhout had de eer om namen de Koning 15 personen te verrassen met een Koninklijke onderscheiding voor hun inzet en werk als vrijwilliger.


:
Klaas Gezinus Bakker:
Roepnaam: Klaas, 60 jaar, Nieuw–Amsterdam
De heer Bakker werkt als locatieleider bij de Openbare Basisschool De Iemenhof in Schoonebeek.
Hij is actief als vrijwilliger.

1971 - heden Vereniging van de Vrijzinnig Hervormden Nieuw-Amsterdam/Veenoord en omstreken
* Organist
* Voorzitter

1986 - heden Stichting Welzijn Nieuw-Amsterdam en omstreken
* vrijwilliger en voorzitter (l995-heden)

1997 - 2018 oprichter van en vrijwilliger bij het Kerstshow Team Nieuw-Amsterdam/Veenoord
* jaarlijkse organiseren driedaagse Kerstshow voor het goede doelen als stichting KiKa en het Ronald McDonald Kinderfonds.
- Programma samenstellen
- Muziek uitzoeken
- Administratie
* In de kerstperiode optredens verzorgen in verzorgingshuizen

2004 - 2018 Toneelgroep 'T Aol Volk uit Emmen (20 leden).
* Voorzitter toneelcommissie
* Toneelspeler

:
Regnerus Aloysius Berendsen: roepnaam René, 70 jaar, Emmer-Compascuum
De heer Berendsen was voor zijn pensionering postbode. Hij is nu nog actief als vrijwilliger.

1998 – heden parochie Maria Hertogin van Drenthe in Emmer-Compascuum
* Koster
* Lid van de financiële commissie
* Betrokken bij de organisatie van diverse evenementen
* Hand-en-spandiensten
* Lid van de parochieraad
* Voorzitter van de Caritaswerkgroep

2014 – heden 4 mei comité te Emmer-Compascuum
* Mede-initiatiefnemer
Bestuurslid


Cornelis Blok,
roepnaam Cor, 64 jaar, Nieuw-Dordrecht

* De heer Blok was in de jaren 70 en 70 en 80 medeoprichter en bestuurder van de buurt- en huurdersvereniging De Hofjes.
* Hij was jarenlang mantelzorger voor zijn zieke moeder.
* Bij zijn werkgever Rademakers Gieterij B.V. in Klazienaveen is hij actief als penningmeester van de personeelsvereniging en als bestuurslid van het sociaal fonds.
1989-2001
* Voorzitter en penningmeester van gymvereniging N.D.E.O. in Nieuw-Dordrecht (100 leden).
Hij was onder meer voortrekker van de festiviteiten ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum in 1998, en initiatiefnemer en medesamensteller van het bijbehorende jubileumboekje

1996-heden
* Penningmeester (1996-2016) van en vrijwilliger bij de Werkgroep Chaos in de Venen in Nieuw-Dordrecht.

De doelstelling van de werkgroep is om met behulp van activiteiten jong en
oud te verbinden. Betrokkene speelde een belangrijke rol bij de oprichting en was onder meer jarenlang de marktmeester van de jaarmarkt. Daarnaast heeft hij gewerkt aan een eigen opslagplaats en kan er altijd een beroep op hem worden gedaan

2013-heden
* vrijwilliger bij de DorpsCoöperatie Nieuw-Dordrecht (125 leden)
Hij fungeert als voorzitter van de ledenraad van deze bewonersbelangenorganisatie en heeft voortdurend overleg met diverse instanties. Hij was bovendien betrokken bij de oprichting


Hillechien Guit - Doek:
roepnaam: Hillie, 67 jaar, Nieuw-Amsterdam
Mevrouw Guit-Doek was tot 2012 werkzaam als kantinemedewerker bij Tooling Holland B.V.

Ze is vrijwilliger bij de Stichting Europa Kinderhulp. Elk jaar organiseert deze stichting voor ongeveer 1.500
kinderen uit Europa een zomervakantie van twee tot drie weken in Nederland. Kinderen die daarvoor in aanmerking komen zijn kinderen die opgroeien in een omgeving van armoede, huiselijk geweld of verwaarlozing.

1984 – september 2018 Gastgezin
1992 - heden regionaal coördinator kinderreizen
* Plaatsen kind bij gezin in Drenthe
* Bezoeken nieuwe kinderen
* Begeleiden reis van Berlijn naar Drenthe en andersom
* Onderhouden contacten met vakantieouders, tijdens en na het verblijf
* Verrichten administratie
* Contactpersoon vakantieouder bij eventuele problemen


Klaas Harms:
roepnaam: Klaas, 76 jaar, Schoonebeek
De heer Harms was tot 2002 kraanmachinist bij Wagenborg.
Hij is actief als vrijwilliger.

1970 - heden actief lid van EHBO Weiteveen

* Helpen bij diverse evenementen in de omgeving en hij volgt wekelijks de lessen.
* Waar nodig het Rode Kruis helpen.

1980 - heden vrijwilliger bij Protestantse Gemeente Schoonebeek (ca. 1.700 leden)
* jeugdwerk en diverse activiteiten.
* hand-en-spandiensten:
- klusjes rondom de kerk
- schoonmaakwerkzaamheden in de kerk of de pastorie
- tuinonderhoud.
- Koffie schenken na de zondagse eredienst staat hij klaar om koffie te schenken
- Thuisbrengen gemeenteleden die slecht ter been zijn
- Wekelijks bezorgen van de liturgieën in het dorp voor de kerkradioluisteraars
- 2001-heden vrijwilliger bij Drentse Vereniging 't Aol' Volk in Emmen
* vaste muzikant bij de Jeugd- en Kinderdansgroep
* zitting in de commissie Jeugd- en Kinderdansgroep


Derkje Gesina Harms - Kamping: roepnaam Derkje, 74 jaar, Schoonebeek
Mevrouw Harms-Kamping werkte tot 2006 bij transportbedrijf Royal Wagenborg in Schoonebeek.
Zij was administratief medewerker en is nu met pensioen.

1982 - heden vrijwilliger bij het Rode Kruis, afdeling Zuidoost Drenthe in Beilen (35 leden)
* hulpverlener Bevolkingszorg
* evenementenhulpverlener
* materiaalbeheerder.
* Regelen aanvragen voor de evenementen
* Indelen vrijwilligers

1984 - heden vrijwilliger bij en ouderling-kerkrentmeester (2005-2017) van de Protestantse Gemeente
Schoonebeek
* Schenken koffie na de kerkdienst
* Onderhouden kerkgebouwen en de pastorie
* Bezorgen liturgieën bij de kerktelefoonluisteraars
* Verrichten hand-en-spandiensten
Ze was diaken en organiseerde diverse jeugdactiviteiten


Henk van der Horst:
roepnaam Henk, 72 jaar, Veenoord
De heer Van der Horst zet zich in als vrijwilliger.

1996 - heden bestuurslid van en vrijwilliger bij de Stichting Natuurbad Zandpol in Emmen
* Verrichten onderhoudswerkzaamheden
* Aansturen vrijwilligers
* Verzorgen externe contacten

1998 - heden voorzitter van en vrijwilliger bij de Toneelgroep WINIVÉ Nieuw-Amsterdam
* Coördineren op- en afbouw van de coulissen
* Coördineren en verzorgen verlichting en drukwerk.
* Verzorgen onderhoud decormaterialen.
* Aantrekken nieuwe spelers
* Souffleur

2004 - 2016 vrijwilliger bij Radio Emmen en ZO!34 in Zuidoost-Drenthe.
* verslaggever van voetbalwedstrijden

2004 - heden vrijwilliger bij FC Emmen
* Scout voor keeperstalent
* assistent-keepertrainer bij de jeugd


Jan Kleinenberg:
roepnaam Jan, 67 jaar, Roswinkel
De heer Kleinenberg was vertegenwoordiger van Interpolis bij de Rabobank in Roswinkel. Hij is in 2013 met pensioen gegaan.

Hij doet het volgende vrijwilligerswerk:
1978 - heden vrijwilliger bij de Grenzland-Carneval-Verein Rütenbrock e.V. te Duitsland (GCV) (200-250
leden).
* Coördineren contacten tussen de twee carnavalsverenigingen in Ter Apel (De Kloosterwiekers en de Bultuters) en de GCV
* Lid van de optochtcommissie
* Regelen inschrijvingen
* Begeleiden carnavalsoptocht
* Vergaderen
* Hand- en spandiensten
* Ceremoniemeester

1976-heden Voetbalvereniging Sportclub Roswinkel (150 leden)
* bestuurslid
* penningmeester
* materieelbeheerder
* grensrechter
* beheerder van de website
* medeorganisator van het clubblad
* contactpersoon voor de leveranciers en vertegenwoordigers
* verantwoordelijk voor de ledenadministratie
* actief in werven van sponsoren

2013-heden penningmeester van het Meimarkt Comité Roswinkel
* plaatsen en opbergen van de vlaggenmasten en de spandoeken
* gereedmaken van het festivalterrein
* contacten met de leveranciers en de deelnemers
* vervoer van diverse voedingsmiddelen en dranken


Pieter Adrianus van Luijt: roepnaam Piet, 72 jaar, Emmen
De heer Van Luijt zet zich in voor de luchtvaart.

1998 – 2007 afdeling Gemotoriseerd Vliegen van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL)

* Penningmeester
* Voorzitter
* Meehelpen met de eerste Nederlandse regelgeving voor Micro Light Aircraft

2002 – heden Ultralight Vliegvereniging Westerwolde in Vledderveen (165 leden)
* Voorzitter
* Penningmeester
* Organiseren voorlichtingsbijeenkomsten, vliegtochten en Fly Inn's
* Ontwikkelen softwareprogramma’s voor de verhuur van de vliegtuigen van de
vereniging en het verrekenen van het brandstofverbruik

2007 – 2018 Stichting Luchthaven Stadskanaal
* penningmeester

2015 – heden Stichting Luchthaven Hoogeveen
* penningmeester
De heer van Luijt speelde een cruciale rol in het voortbestaan van de luchthaven en het
wegwerken van de schulden na een enorme crisis


Willemina Moorman - Nieman:
roepnaam Willemien, 70 jaar, Emmer-Compascuum
Mevrouw Moorman-Nieman was ziekenverzorger/planner bij Icare. In 2016 ging ze met pensioen.

* 1995-heden
Ze is vrijwilliger bij de Zonnebloem in Emmer-Compascuum en bestuurslid bezoekwerk (2003-heden)

* 1998 - 2017
Ze was vrijwilliger bij Stichting Vakantievreugd. Deze stichting organiseert reizen voor mensen met een verstandelijke beperking. Mevrouw Moorman-Nieman ging elk jaar één tot twee keer als begeleider mee met de vakanties


Bernardina Maria Jozefina Schilder - Olierook

roepnaam Ine
leeftijd 66 jaar
Emmen

Mevrouw Schilder-Olierook uit Emmen is vrijwilliger bij verschillende organisaties.

1990 - 2002 Monseigneur Bekkerschool te Emmen
* Eerste aanspreekpunt voor alle ouders

1990 – heden Volksgroep de Cuftdansers in Emmen
* Contactpersoon voor de danslocatie
* Zorgen voor de regelmatige verspreiding van de ledenlijst
* Betrokken bij het innen van het lesgeld
* Beheren Lief en Leed pot
* Ontfermen over de leden en de leider
* Organisatie van en het vervoer rond de jaarlijkse dansdag in Rolde

1992 - heden De Goede Herder Parochie in Emmen
* Voorbereiden gezinsvieringen
* Verzorgen van de boekjes en ondersteuning bieden aan het kinderkoor en bij de eerste Heilige
Communie
* Wijkcontactpersoon
* Lector
* Overleg voeren met de locatieraad
* Schoonmaakwerkzaamheden

2006 - heden Treant Zorggroep, locatie De Horst in Emmen
Organisatie van de wekelijkse kerkdienst. Ze zorgt er o.a. voor dat er een koor komt zingen.


Jan Hammink Sibon: roepnaam Jan Hammink, 72 jaar, Schoonebeek
De heer Sibon werkte tot 2011 als heftruckchauffeur bij Kramer Transport- en Kraanbedrijf B.V. Daarnaast was hij vrijwilliger bij de kerk en de voetbalvereniging. Nu is hij nog vrijwilliger bij het Rode Kruis.

Protestantse Gemeente Schoonebeek (1.700 gemeenteleden)
* 1978 - 1989 jeugdouderling
* 1994 - 2005 diaken

Overig
1978-heden Rode Kruis, afdeling Zuidoost Drenthe
* EHBO'er op evenementen
* Tot 2014 ging de heer Sibon elk jaar een keer mee met het vakantieschip de Henry
Dunant

1982-1993 Voetbalvereniging Minjak in Schoonebeek
* Penningmeester van de jeugdafdeling
* Bezorger van het clubblad
* Vaste EHBO'er bij toernooien
* Grensrechter
* Kantinebeheerder en Barman


Alberta Harmke Tent-Springer en Hendrik Tent: (75), Emmen
De heer Tent had een rijschool. Samen met mevrouw Tent zamelt hij hulpgoederen voor Roemenië en bezorgt hij deze op eigen gelegenheid en kosten.

Ander vrijwilligerswerk dat hij doet:
* 1958- heden
Organist bij de Baptistengemeente De Wegwijzer in Emmen (ongeveer 160 leden). Elke 6 weken organist in zorgcentrum De Zuidermarke in Emmen
* 1993-heden
Dirigent en pianist bij zangkoor De Lofstem
* 1993-heden
Samen met mevrouw Tent zamelt hij hulpgoederen voor Roemenië en bezorgt hij deze op eigen gelegenheid en kosten.


Hendrikje Antje Benjamins - Trip: roepnaam Hennie, 59 jaar, Emmen
Mevrouw Benjamins-Trip werkt bij Dokter Schoonmaakorganisatie BV in Emmen als administratiefmedewerker.

* Ze was collectant voor het Astmafonds
* Van 1994 tot 2004 deed ze vrijwilligerswerk voor een basisschool in Emmen. Ze was betrokken bij verschillende activiteiten. Ze was voorleesmoeder, begeleider van schoolreisjes en betrokken bij diverse activiteiten.

1999-heden
Mevrouw Benjamins-Trip was vrijwiller bij de Zwem- en Waterpoloclub De Kikker te Emmen (400 leden).
* Aanspreekpunt.
* Begeiding zwemploeg bij wedstrijden.
* Betrokken bij de organisatie van de catering tijdens de nationale kampioenschappen
* Tijdwaarnemer
* Jurylid
* Lid van de technische commissie2000-heden

Vrijwilliger bij de Protestantse Gemeenschap De Grote Kerk
* Diaken
* Leiding kindernevendienst
* Ledenadministratie
* Bezorging kerkblasd
* Bijhouden lijst
* Vieringen in de Stille Week
* Zorgen voor maaltijden voor vluchtelingen
* Periodieke grote schoonmaak van de kerk

2008-heden
vrijwilliger bij de Voetbalvereniging Emmen (450 leden).
* Ledenadministratie
* Kantinemedewerker
* Omroeper bij thuiswedstrijden
Diverse administratieve werkzaamheden

Reacties

Fotoboek

Social media

Advertenties

RAPIDE Internet

Agenda