Uitreiking Koninklijke onderscheidingen 2014

EMMEN - Ter gelegenheid van de Algemene Gelegenheid 2014 (de z.g. lintjesregen ter gelegenheid van de viering van de verjaardag van Z.M. de Koning), reikt burgemeester Bijl op vrijdag 25 april 2014 om 10.30 uur aan onderstaande personen een Koninklijke onderscheiding uit. De bijeenkomst vindt plaats in de Grote Kerk in Emmen. (LON staat voor Lid in de Orde van Oranje-Nassau en RON voor Ridder in de Orde van Oranje-Nassau).

1. Mevrouw J.A. (Joke) Bartelds-Toren, geboren 22-05-1946, Verlengde Vaart ZZ 31 in Erica/LON

Decoranda was van 1961 tot 1968 vrijwilliger bij de Gereformeerde Kerk in Nieuw-Amsterdam als organist, pianist en dirigent van het kerkkoor. Vanaf 1968 is decoranda organist van de PKN in Erica. Verder is zij van 1984 tot 1989 2e secretaris van het landelijk bestuur van de Gereformeerde Organisten Vereniging. Van 1992 tot 2013 was decoranda vrijwilliger bij de Protestante
Gemeente in Erica en Emmen. Zij begeleidde als organist de zondagse kerkdiensten en de rouw-en trouwdiensten. Tevens was zij scriba van de kerkenraad en gaf ze volwassenen en kinderen orgelles. Daarnaast stelde ze de liturgie samen. Bij de Gereformeerde Kerk en de Protestantste Gemeente in Emmen verzorgde ze de preekvoorziening, zocht zij naar
predikanten en stelde de zondagsbrief samen. Vanaf 1994 is zij organist van de Stephanuskerk in Westerbork.

2. De heer M. (Tinus) Boerhof, geboren 14-10-1942,
Nijkampenweg 192, Emmen/LON

Decorandus was van 1970 – 1999 lid van het tuinonderhoudsteam van de PKN wijkgemeente Emmermeer. In 1970 was decorandus medeoprichter en tot op heden bestuurslid van de commissie Zending Wereld-diaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO). Vanaf 2004 is decorandus koster. Verder was decorandus van 1959 tot 1980
scheidsrechter van de KNVB, afdeling Drenthe Amateurklassen en vanaf 1989 tot heden bestuurslid en commissielid van de wijkvereniging Emmermeer. Vanaf 1993 is decorandus bestuurslid en penningmeester van de Huurdersvereniging Emmermeer en vanaf 2009 is hij lid van het Wijkteam Emmen Revisited in Emmermeer.

3. Mevrouw M.G. (Ria) Boxem-Klönne, geboren 19-06-1937, De Kap 31, Klazienaveen/LON

Decoranda was van 1972 – 1975 begeleider en trainer van het
Kindercircus Carantelli en regelde de materialen. Van 1980 – 2001 was zij lid van de activiteitencommissie het Schouderblad, een groep dames die in het dienstencentrum De Noorderbreedte activiteiten voor ouderen organiseerden. Van 1985 tot 2013 was decoranda medeoprichtster en bestuurslid van de Neutrale Vrouwenvereniging Klazienaveen (NVK). Vanaf 2002 tot heden is decoranda bestuurslid van de Buurtvereniging De Molen in Klazienaveen waar zij ook diverse activiteiten organiseert. Verder was decoranda in 2012 en 2013 vrijwilliger bij het Nederlandse
Rode Kruis, afdeling Henri Durant.

4. Mevrouw N. (Nies) Drent-Everts, geboren 11-01-1945,
Prinsessenlaan 6, Emmen/LON

Van 1969 tot 1972 was decoranda lid van de ouderencommissie van
kleuterschool Olleke-Bolleke in Emmen. Van 1992 tot 2009 was zij koster en vrijwilliger bij de Grote Kerk in Emmen. Zij bracht bezoeken namens de kerk aan bewoners van verzorgingstehuis Holtert. Daarnaast was zij de voorzitter van het pastorale ‘Verjaardagsfonds’, diaken/lid van de kerkenraad en beddenrijdster voor zondagsdiensten in het Scheper Ziekenhuis. Vanaf 2009 is decoranda vrijwilligster bij en beheerder van Dorpshuis ’t Hoefijzer in Zuidbarge. Samen met haar echtgenoot is zij verantwoordelijk voor het goed verlopen van allerlei activiteiten.

5. De heer J.H. (Joop) Einhaus, geboren 11-02-1949,
Havenstraat 68, Erica/LON

Decorandus is sinds 2005 werkzaam als directeur van de Stichting Buurtsupport Emmen. Vanuit deze functie heeft hij o.a. de
eindverantwoordelijkheid van het Wereldhuuske in Klazienaveen overgenomen en het opzetten van Inkomensbeheer Particulieren Emmen binnen Buurtsupport. Verder was decorandus van 1984 – 1994 bestuurslid van het rooms-katholiek onderwijs Titus Brandsma in Erica. Daarnaast heeft hij als voorzitter, secretaris en penningmeester gefungeerd. Vanaf 1987 is decorandus bestuurslid en vanaf 2004 vicevoorzitter van de rooms-katholieke geloofsgemeenschap in Emmen en Erica en maakt hij o.a. deel uit van het Interkerkelijk Diaconaal Samenwerkingsverband Dabar. Vanaf 1990 is decorandus actief lid van
het CDA Emmen en vanaf 1992 is hij actief lid van de Lions Club Emmen. Decorandus is vanaf 2009 mede-initiatiefnemer van en
vrijwilliger bij de Infohuus’n/dienstencentra in Emmen e.o., en vanaf 2011 is hij bestuurslid van RTV Emmen.

6. Mevrouw C.J.H. (Ineke) Ellen-Staal, geboren 16-05-1943,
Westersebos 17, Emmen/LON

Decoranda is vanaf 1988 tot heden oprichter en voorzitter van de
Stichting Werkgroep Roemenië Schoonebeek. Deze stichting zet zich in voor de belangen voor de minder bedeelden in Roemenië. Er werden veel kleding, medische hulpmiddelen en tweedehands fietsen ingezameld en waar nodig werden herstelwerkzaamheden uitgevoerd door decoranda en haar man. Ook zijn er uit de opbrengsten van allerlei door de stichting georganiseerde activiteiten, in verschillende plaatsen in Roemenië
gebouwen gerenoveerd en voorzien van centrale verwarming. Voorbeelden van een aantal projecten van de stichting zijn o.a. het financieel ondersteunen van studenten in Roemenië, het plegen van groot onderhoud aan het ziekenhuis in Nâsâud en er werden scholen in een drietal dorpen voorzien van materialen.

7. De heer P.N. (Peter) Van der Gaag, geboren 26-03-1945,
Houtsnip 1, Emmen/LON

Van 1980 tot 1996 was decorandus voorzitter van het kerkelijk
samenwerkingsverband Angelslo en Emmerhout. Vanaf 1984 is
decorandus medeoprichter en tevens voorzitter van de ‘Berlijngroep’. Een partnerschap tussen de Protestantse wijkgemeente Emmen-oost en de Evangelische Kirchengemeinde Baumschulenweg in het oosten van de stad Berlijn. Ook vanaf 1984 is decorandus voorzitter van de Stichting 4 Mei-Comité Emmen. Onder zijn voorzitterschap werd o.a. een ‘Herinneringsmonument’ op het marktplein in Emmen gerealiseerd en kwam het wetenschappelijk boek ‘Emmen in de oorlogstijd’ tot stand. Verder is decorandus vanaf 2002 voorzitter van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Emmen.

8. Mevrouw M.J. (Marry) Koomen-Vasen, geboren 16-02-
1939, Ruinerbrink 334, Emmen/LON

Decoranda is vanaf 1973 tot heden vrijwilligster bij de huidige Stichting
Wereldwinkel Emmen. Zij heeft o.a. als penningmeester, secretaris en inkoper gefungeerd. Momenteel verricht zij allerlei hand- en spandiensten. Verder is zij vanaf 2008 vrijwilliger bij de winkel van Terre des Hommes in Emmen.

9. De heer J.R.A. (Roelof) Meursing, geboren 01-11-1938,
Raiffeisenstraat 9, Nieuw-Weerdinge/LON

Decorandus was van 1968 tot 1987 lid van het jeugdbestuur van de
Volleybalvereniging Nivoc in Nieuw-Weerdinge. Vanaf 1992 tot heden is decorandus bestuurslid en vanaf 1993 tot heden penningmeester van de afdeling Nieuw-Weerdinge van Veilig Verkeer Nederland. Verder is decorandus vanaf 1998 voorzitter van de Stichting Dorpskrant Nieuw- Weerdinge. Deze dorpskrant, De Streekbode, komt tweewekelijks uit.

10. De heer G.A. (Gerard) Robben, geboren 07-09-1953,
Veenhoeksweg 18, Klazienaveen/LON

Decorandus was van 1988 – 1998 vrijwilliger bij de spelweek Barger-
Oosterveen en droeg bij aan het organiseren van de spelweek en hijfungeerde als bestuurslid. Van 1992 – 1999 was hij lid van de ouderraad van OBS De Klobbestoek in Klazienaveen. Van 1996 – 2000 was decorandus lid van de werkgroep Oranje Barger-Oosterveen waar hij
hielp bij de festiviteiten van de jaarlijkse Oranjefeesten. Vanaf 1998 tot heden is decorandus voorzitter van de plaatselijke buurtvereniging. Daarnaast fungeerde hij ook als secretaris. Vanaf 2000 is decorandus bestuurslid van de Stichting Buurt Support Emmen en vanaf 2001 beheerder van het buurtgebouw De Dobbe in Klazienaveen. Vanaf 2006 is decorandus bestuurslid van het buurtschap Dordsedijk.

11. Mevrouw G. (Dinie) Steenbergen-Wessels, geboren 10-03-
1948, Huizingsbrinkweg 63, Emmen/LON

Decoranda was van 1975 – 2012 organisator van activiteiten voor
kinderen in de buurt en op scholen. Verder was zij van 1978 – 2013 secretaris van de vrouwenvereniging Noordbarge in Emmen. Zij maakte het (activiteiten)programma, organiseerde het jaarlijkse reisje en verrichte allerlei hand-en-spandiensten. Van 1989 tot 2013 was zij tevens vrijwilligster bij de Vereniging ’t Volk van Grada, die de Drentse cultuur wil bewaren en uitdragen. Zij beheerde en repareerde de kostuums, zette zich in voor de shows van klederdracht die in heel Nederland worden gegeven en verrichte ook hier allerlei hand-enspandiensten.

Reacties

Fotoboek

Social media

Advertenties

RAPIDE Internet

Agenda