Uitreiking Koninklijke onderscheiding

EMMER COMPASCUUM - Op zaterdag 17 mei reikte burgemeester Bijl een Koninklijke onderscheiding uit aan mevrouw Dinie Nieman-Drenth en de heer Harm Joling. De uitreiking vindt plaats om 09.30 uur, tijdens de rommelmarkt van de Protestantse Gemeente Emmer-Compascuum, die dit jaar haar 40 jarig bestaan viert. Locatie van de uitreiking is de Protestantse Kerk, Runde ZZ 108 in Emmer-Compascuum.


Mevrouw Nieman-Drenth

Mevrouw Nieman-Drenth is sinds 1953 bestuurslid van de Vrouwenvereniging ‘Zijt Getrouw’ in Emmer-Compascuum. Zij heeft allerlei bestuursfuncties binnen deze vereniging bekleed. Momenteel is zij secretaris. Daarnaast is ze actief als bestuurslid van de ‘Ring’, een organisatie die avonden verzorgt voor meerdere vrouwenverenigingen in de regio.
Sinds 1974 is mevrouw Nieman-Drenth lid van de Rommelmarktcommissie van de Protestantse Gemeente Emmer-Compascuum en mede-organisator van de rommelmarkt.

Zij helpt mee op de voorbereidingsdag en de dag van de rommelmarkt zelf. Gedurende het hele jaar verzamelt zij aangeboden spullen. Sinds 2000 is zij ook wijkdame van de Protestantse Gemeente Emmer-Compascuum. Zij bezoekt in haar wijk zieke gemeenteleden en brengt oudere gemeenteleden die jarig zijn een bloemetje. Daarnaast is zij sinds 2002 lid van het redactieteam van het Kerkblad van de Protestantse Gemeente Emmer-Compascuum. Mevrouw Nieman-Drenth is geboren op 14 maart 1929 en woont aan het Westerdiep OZ 3 in Emmer-Compascuum.


De heer Joling
De heer Joling sinds 1974 vrijwilliger bij medeorganisator van de Rommelmarkt van de Protestantse Gemeente Emmer-Compascuum. Hij regelt alle zaken die horen bij de organisatie van deze markt. Zo verzamelt hij alle spullen die worden aangeboden, richt de rommelmarkt in en stuurt de andere vrijwilligers aan. Verder was de heer Joling van 1980 tot 2008 diaken van de Protestantse Gemeente Emmer-Compascuum en sinds 2010 is hij kerkrentmeester van dezelfde gemeente. Sinds 2008 is de heer Joling ook vrijwilliger bij de Voedselbank Zuidoost Drenthe. Hij treedt op als coördinator bij de uitgifte van de voedselpakketten. De heer Joling is geboren op 21 april 1942 en woont aan het Oosterdiep WZ 107 in Emmer-Compascuum.

Reacties

Fotoboek

Social media

Advertenties

RAPIDE Internet

Agenda