Het kunstwerk "het opengeslagen boek" weer hersteld

EMMEN - Het kunstwerk "het opengeslagen boek" van de Emmense kunstenaar Dijkstra, dat in 1988 aan de openbare bibliotheek werd geschonken, is sedert het najaar van 2010 door EOP Het Centrum geadopteerd. De bibliotheek bleek al langer niet meer in staat de kosten te dragen van het onderhoud van het "opengeslagen boek".

De teloorgang van het kunstwerk trok de aandacht van EOP Het Centrum. In overleg met de bibliotheek is toen besloten dat de EOP het "opengeslagen boek" ahw zou overnemen. Al snel bleek dat het kunstwerk in de loop der jaren dusdanig ernstig was verwaarloosd, dat het niet meer gerestaureerd kon worden, wat wel de bedoeling was van de EOP. Op kosten van de EOP werd toen, door wederom een Emmense kunstenaar, Saarloos, een exacte kopie van het kunstwerk gemaakt.

Door bouw- en grondwerkzaamheden moest het kleurrijke kunstwerk twee jaar geleden tijdelijk verhuizen van zijn plek op de hoek van de Hondsrugweg en de Weerdingerstraat naar de overkant van de straat, waar het een bijna onopvallend plekje kreeg voor de damesconfectiewinkel JeDeHu.

Door de verplaatsing met groot materieel was het "opengeslagen boek" ernstig beschadigd geraakt. Met name de dekplaat, die het indringen van regen aan de bovenkant van het kunstwerk moest tegengaan, maar ook het verfwerk aan diezelfde bovenkant vertoonde ernstige beschadigingen. Afgelopen weken zijn door kunstenaar Saarloos, opnieuw op kosten van de EOP, de herstelwerkzaamheden aan het kunstwerk uitgevoerd.

Over de definitieve plaatsing van het kunstwerk op een andere plek wordt al enige tijd overlegd tussen EOP en gemeente.

Reacties

Fotoboek

Social media

Advertenties

RAPIDE Internet

Agenda