Emmen sluit zich aan bij ‘Eén tegen Eenzaamheid’

EMMEN - De gemeente Emmen gaat deelnemen aan het landelijk actieprogramma Eén tegen eenzaamheid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Doel van het actieprogramma is om te doorbreken dat steeds meer mensen zich eenzaam voelen. Facet organiseerde op 5 oktober in de week tegen eenzaamheid een symposium over het doorbreken van eenzaamheid. Samenwerkende organisaties in Emmen uit cultuur, onderwijs, welzijn, zorg, bedrijfsleven en de gemeente gaan hiermee samen aan de slag.


(foto Iris Sijbom)

Tijdens het symposium ‘IedereenSZaam’ maakte wethouder Dewy Leal bekend dat de gemeente Emmen zich heeft aangesloten bij de landelijke coalitie Eén tegen Eenzaamheid. “Eenzaamheid is een groeiend probleem dat beslist niet eenvoudig aan te pakken is. Maar we kunnen wel beginnen met een goede samenwerking waarbij we onze krachten bundelen en samen aan de slag gaan. We willen het onderwerp bespreekbaar maken en mensen in onze gemeente uit hun isolement halen.”

Het symposium ‘IedereenSZaam’ is daar een voorbeeld van. In de gemeente Emmen zijn al mooie voorbeelden waarmee mensen in contact komen met elkaar, zoals de Lief en Leed Straten in Nieuw-Weerdinge, de Noaberhuuzn van Stichting Dorpenzorg, CHO 50+ in het Rensenpark en Samen aan tafel in Angelslo.

Eenzaamheid
Eenzaamheid komt onder alle leeftijden en in alle bevolkingsgroepen voor. Vier op de tien Nederlanders geeft aan zich wel eens eenzaam te voelen, volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Onderzoek wijst uit dat eenzaamheid serieuze gevolgen kan hebben voor de gezondheid, zowel geestelijk als lichamelijk, aldus het ministerie van VWS. Aan het landelijke actieprogramma Eén tegen eenzaamheid doen ruim 260 gemeenten en bijna 170 landelijke bedrijven en maatschappelijke organisaties mee. Staatssecretaris Maarten van Ooijen (VWS):

“Eenzaamheid voorkomen en verminderen is een grote opgave. We moeten ons realiseren dat veel mensen zich eenzaam voelen. Praten over eenzaamheid doen we liever niet. Daarom is het zo geweldig dat honderden gemeenten, organisaties en bedrijven zich voor het thema ‘Eén tegen eenzaamheid’ inzetten om de trend van eenzaamheid te doorbreken. Lokaal, in de wijk, aan de voordeur is waar we contact maken met mensen en omzien naar elkaar. Een klein gebaar kan het verschil maken.”

Kijk wat jij kunt doen op www.eentegeneenzaamheid.nl

Reacties

Fotoboek

Social media

Advertenties

RAPIDE Internet

Agenda