Nieuwe functie voormalige gebouwen Rijksluchtvaartschool

ASSEN - Vandaag opende gedeputeerde Cees Bijl, na een periode van restauratie en renovatie, het grootste gebouw van de RLS1957 in Eelde. Dit gebouw is nu een centrum voor evenementen, kantoren, flexplekken, exposities en bijeenkomsten. Vanaf 30 september 2017 maakt de RLS1957 ook onderdeel uit van de tentoonstelling Mondriaan tot Dutch Design: 100 jaar

De Stijl.
De voormalige gebouwen en tuin van de Rijksluchtvaartschool zijn een provinciaal monument met een rijke geschiedenis. Vele jaren stonden de gebouwen leeg. De provincie Drenthe zag kansen voor de herbestemming van dit industrieel erfgoed en is daarom vorig jaar samen met BOEi, een ontwikkelmaatschappij in restauratie en herbestemming, gestart met het opknappen van de RLS1957.

Herbestemming
De herbestemming is onderdeel van een plan voor de gebiedsontwikkeling Groningen Airport Eelde. Gedeputeerde Cees Bijl: “Investeren in de RLS1957 heeft tot doel het monumentale complex voor Drenthe te behouden en nieuw leven in te blazen. Hiermee willen we ook een positieve impuls geven aan de werkgelegenheid, leefbaarheid en grond- en vastgoedwaarde.”

Bedrijfs- en expositieruimte
De RLS1957 biedt nu ruimte voor bedrijven. Ook het ‘ Living Lab’ heeft hierin een plek. Dit Living Lab werkt onderzoeksvragen van kennisinstellingen, overheden en marktpartijen uit tot uitvoerbare concepten. Daarnaast biedt de RLS1957 ruimte aan cultuur. Van april tot en met mei is de tentoonstelling Noordelijke Architecten door stichting Berlagehuis te zien. Vanaf 30 september 2017 maakt de RLS1957 onderdeel uit van de tentoonstelling Mondriaan tot Dutch Design: 100 jaar De Stijl. de persdienst van team Communicatie, telefoonnummer (0592) 365005, fax (0592) 357188, e-mail: communicatie@drenthe.nl.

De Stijl
De voormalige Rijksluchtvaartschool is het icoon van ‘De Stijl’. De Rijksluchtvaartschool opende in 1957 en werd ontworpen door architect Pierre Cuypers Jr. in samenwerking met F.P. Glastra van Loon en Bart van der Leck. De Stijl is een Nederlandse kunstbeweging, ontstaan uit en vernoemd naar het in 1917 opgerichte tijdschrift De Stijl. Kenmerkend is het gebruik van een minimum aan kleuren (primaire kleuren, gecombineerd met zwart, wit en grijs) en een zo eenvoudig mogelijke vormgeving.

Investering en vervolg
In het gebouw is zo’n €350.000 aan herbestemmingsgelden geïnvesteerd. Dit geld is gebruikt voor restauratie, renovatie en verduurzaming. Het tweede gebouw staat inmiddels “in de steigers” om te worden aangepakt. Hiervoor is naar schatting zo’n €300.000 nodig. Het laatste gebouw volgt later en kan mogelijk uit de inkomsten van de andere twee gebouwen worden aangepakt.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de mogelijkheden van de RLS1957? Bezoek dan de website www.rls1957.nl.

Reacties

Fotoboek

Social media

Advertenties

Uw banner op onze website? Vraag hier meer informatie aan!

Agenda