Verbod asbestdaken in 2024 Extra geld voor asbestsanering

ASSEN - De tijd dringt. Over zeven jaar zijn asbestdaken in Nederland niet meer toegestaan. Het college van Gedeputeerde Staten stelt aan Provinciale Staten voor € 3,5 miljoen beschikbaar te stellen om de eigenaren te begeleiden en financieel te ondersteunen bij het verwijderen van asbestdaken. Gaan Provinciale Staten akkoord, dan zal medio september 2017 de specifieke invulling van de subsidie bekend worden gemaakt. Asbest is slecht voor mens, dier en milieu. Daarom zijn vanaf 1 januari 2024 asbestdaken niet langer wettelijk toegestaan. Gedeputeerde Tjisse Stelpstra:


‘Het is een behoorlijke opgave voor Drentse inwoners en bedrijven om alle asbestdaken voor 2024 te verwijderen. De eigenaren zijn hiervoor zelf verantwoordelijk, maar de provincie kan wel helpen met oplossingen voor specifieke knelpunten. We kunnen andere doelen van de provincie, zoals energiebesparing, hierin laten meeliften.’

Eerdere regeling
Afgelopen jaar liep de provinciale asbestsaneringsregeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ voor agrarische en voormalige agrarische gebouwen af. Hiervoor was tussen 2013 en 2016 in totaal € 970.000 euro beschikbaar. Bijna 200 (voormalige) agrarischebedrijven hebben hier gebruik van gemaakt, waarbij 200.000 m2 is gesaneerd. Er is 4,5 miljoen Wattpiek aan zonnepanelen geïnstalleerd.

Landelijke subsidieregeling Verwijderen asbestdaken
Voor de verwijdering van asbestdaken geldt sinds 1 januari 2016 de Subsidieregeling Verwijderen asbestdaken. De regeling is voor particulieren, bedrijven, non-profit organisaties en overheden. Voor de subsidieregeling is in 2017 € 15 miljoen euro beschikbaar. Alle informatie hierover is te lezen www.nvo.nl.

Reacties

Fotoboek

Social media

Advertenties

RAPIDE Internet

Agenda