Cultuur{onds Drenthe steunt 49 projecten voor ruim € 137.ooo

ASSEN - maart 2017 - Het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe heeft in de eerste vergadering van 2017, ruim € r37.ooo beschikbaar gesteld voor de ondersteuning van 49 projecten op het gebied van cultuur en natuurbeheer in Drenthe. Deze projecten zijn initiatieven van stichtingen en verenigingen van amateurs en vrijwilligers.

Het Cultuurfonds Drenthe werkt aan de hand van landelijke richtlijnen. Bijdragen worden beschikbaar gesteld voor bijzondere activiteiten van en voor amateurs en vrijwilligers. Voor activiteiten van en voor inwoners van de gemeente Tylnaarlo kan het Cultuurfonds Drenthe een bijdrage uit het Jenny Vrieling

Fonds beschikbaar stellen.
In 2017, op 28 juni, 11 oktober en r3 december behandelt het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe nieuwe aanvragen voor een bijdrage. Die kunnen tot 6 weken vóór die datum worden ingediend. In het kader van de Culturele gemeente Tynaarlo zijn onder andere de volgende projecten toegekend:

Project'De Styl'
Stichting Danshuis Noord kan rekenen op een bijdrage van € 7.500 voor het project'De Styl'. 'De STYL'is de projectnaam van een dans/licht locatie productie welke als start dient van het culturele programma 'FesTYvals' in het kader van Tynaarlo Culturele gemeente van Drenthe 2017/2018. De projectnaam 'De STYL' verwijst naar de kunststijl en de locatie, TY verwijst naar de gemeente Tylnaarlo. Deze locatievoorstelling vindt plaats rondom de oude Rijksluchwaartschool in Eelde op 12 mei 2017. Dit bijzondere gebouwencomplex is gebouwd in de periode 19S3- 19S7 door architect P.J.J.M. Cuypers jr. in samenwerking met F.P. Glastra en kunstenaar Bart van der Leck. Het Kleurontwerp van Bart van der Leck in de primaire Heuren,rood, blauw en geel maakt onderdeel uit van de kunststroming'de Styl'. Zowel de architectuur als het Heurontwerp van dit unieke gebouwencomplex, vormen de inspiratiebron voor de voorstelling. Ruim zo jonge amateur dansers en 2 professionele danseressen gaan onder begeleiding van choreograaf Selmar Jurian een onderscheidend dansprogramma uitvoeren waarbij de gebouwen van de Rijks Luchwaart School en 1oo jaar De Styl als kunstvorm centraal staan. Moderne dans en innovatieve lasertechnieken smelten samen in een unieke cultuurproduktie voor een breed publiekwelke zal bestaan uit de inwoners van de gemeente Tylnaarlo en haar bezoekers.

Theaterproductie Berend Botje Retour
Stichting BUOG kan rekenen op een bijdrage van € 7.5oo voor het theaterproductie Berend Botje Retour. TnzotT gaat BUOG met inwoners enverenigingenvan Zuidlaren en omgeving een groot project rondom Berend Botje maken. De mythe van de nationaal bekende Berend Botje staat centraal. Na bijna zoo jaar wordt een antwoord gegeven op de waag waar Berend Botje gebleven is. Dit gebeurt in drie fasen:

1) In Talinn wordt een kunstwerk van Berend Botje gemaakt: de "geest" van Berend Botje. Deze brengen ze vervolgens zeilend terug naar Zuidlaren. Een reis van nationale aandacht.

2) Een bijzondere intocht in Zuidlaren: met veel kinderen en jongeren, paarden en wagens, komt de meest bekende Zuidlaarder weer thuis. Deze "processie" is de opmaat voor fase

3: g) Een reeks theaterperformances met een breed scala aan amateurs, jongeren en ouderen, onder professionele begeleiding, uitgewerkt, geproduceerd en aangestuurd door BUOG, waarin ze de geest van Berend Botje ritueel her-begraven. Hierin wordt de mythe niet ontkracht, maar juist nog veel groter gemaakt.

Overige opvallend project is:
Programma Heel Drenthe Zoernt
Stichting Natuur en Milieufederatie Drenthe kan rekenen op een bijdrage van € ro.ooo
(€ 5.ooo voor 2017 en € 5.ooo voor zor8) voor het programma Heel Drenthe Zoemt. Via een tweejarig programma brengt de Stichting de rijkdom aan planten en dieren in het agrarisch cultuurlandschap van Drenthe onder de aandacht bij het grote publiek, bestuurders en ambtenaren en werken ze tegelijkertijd aan een verbeterprogramma voor de biodiversiteit in het agrarisch cultuurlandschap. Uiteindelijke doel is dat heel het agrarische landschap van Drenthe straks weer zoemt van de activiteit van allerlei dieren (en planten). Natuurspotters en natuurwerþlaatsen vormen de rode draad door het programma. Een gevarieerde groep van'natuurspotters' (vogeltellers, vlinderaar, boer, boswachter etc.) gaan hun belevenissen in het agrarisch cultuurlandschap delen via blogs, foto's en/of filmpjes. Zij delen leuke en mooie beelden, maar vertellen ook het verhaal over de achteruitgang van de biodiversiteit in het agrarisch cultuurlandschap. Door planten en dieren in het agrarische cultuurlandschap van Drenthe leefbaar te maken vergroten ze het draagvlak om samen te werken aan verbetering van de biodiversiteit in het agrarische cultuurlandschap. Tegelijkertijd bouwen ze via een aantal natuurwerkplaatsen met grondgebruikers, natuurspotters en specialisten aan een provinciaal programma voor verbetering van de biodiversiteit in het agrarisch cultuurlandschap. In de bijlage bij dit persbericht staat aangegeven voor welke andere projecten een bijdrage is toegekend door het Cultuurfonds Drenthe.

Reacties

Fotoboek

Social media

Advertenties

Uw banner op onze website? Vraag hier meer informatie aan!

Agenda