Drenthe sluit zich als zesde aan bij de vijf krimpprovincies

ASSEN - De provincie Drenthe sluit zich als zesde provincie aan bij de vijf Nederlandse krimpprovincies en de aanpak ‘Nederland in Balans’: Fryslân, Groningen, Gelderland, Limburg en Zeeland. Dat is de uitkomst van een recent overleg met de vijf krimpprovincies van Nederland.

Uit de nieuwste bevolkingscijfers (PRIMOS 2016) blijkt dat Oost Drenthe in de periode 2015-2040 behoort tot de sterkst krimpende regio’s van Nederland ten aanzien van bevolkingsdaling en van de verwachte huishoudensdaling.
Door aan te sluiten bij ‘Nederland in Balans’ bereiden provincie en gemeenten zich voor op een sterk economisch Drenthe voor nu en in de toekomst.

Meer nodig dan anticiperen op krimp
Gedeputeerde Henk Jumelet: “ Wij zijn samen met de gemeenten in Oost Drenthe (Emmen, Coevorden, Aa en Hunze en Borger-Odoorn) en de woningbouwcorporaties tot de conclusie gekomen dat aansluiting bij ‘Nederland in Balans’ van belang is voor de regio. In 2011 heeft het Rijk ons aangewezen als anticipeerregio. De cijfers tonen aan dat wij meer moeten doen dan anticiperen op krimp. Wij moeten een vuist maken om iets te doen aan de gevolgen van krimp. Dit is van belang voor de toekomst van Drenthe. Daar hebben wij het Rijk en de andere krimpprovincies hard bij nodig. We zetten samen met de andere vijf provincies in op een stevige impuls in het nieuwe regeerakkoord.”

Nederland in Balans: de kansen van krimp
Met ‘Nederland in Balans’ vinden nu zes provincies elkaar in een vernieuwende manier van denken over de snelle demografische verandering die Nederland doormaakt: de sterke trek van platteland naar de grotere steden. Dat levert aan beide zijden van de medaille niet alleen uitdagingen, maar zeker ook kansen op. Door de leegloop van het platteland dreigen belangrijke voorzieningen verloren te gaan, terwijl het in de steden steeds moeilijker wordt om bijvoorbeeld starters betaalbare woningen te verschaffen. Tegelijk biedt het ontstaan van ruimte op delen van het Nederlandse platteland ook kansen voor de BV Nederland. De zes provincies constateren dat overkoepelend rijksbeleid nodig is om deze kansen te verzilveren en de uitdagingen het hoofd te bieden, en roepen de onderhandelende partijen op het Binnenhof op om hier aandacht voor te hebben.

Nederland in Balans
Recent hebben vijf provincies met krimpregio’s (Groningen, Friesland, Gelderland, Zeeland en Limburg) een notitie opgesteld waarin zij pleiten voor rijkssteun aan de krimpregio’s. In het plan ‘Nederland in Balans’ trekken zij een vergelijking met het Grote Stedenbeleid in de jaren Negentig. De Provincies bepleiten eenzelfde aanpak voor de krimpregio’s. Zij vragen steun op een viertal terreinen: arbeidsmarkt, (digitale) bereikbaarheid, aanpak particuliere woningvoorraad en aanpak maatschappelijk vastgoed.

Reacties

Fotoboek

Social media

Advertenties

Uw banner op onze website? Vraag hier meer informatie aan!

Agenda