PROVINCIE DRENTHE

Vierendertig sollicitanten voor burgemeestersfunctie Aa en Hunze

ASSEN - Vierendertig belangstellenden hebben gesolliciteerd naar de functie van burgemeester in de gemeente Aa en Hunze. Het gaat om vierentwintig mannen en tien vrouwen. De vacature is ontstaan door het vertrek van burgemeester Eric van Oosterhout, die sinds 15 maart het burgemeestersambt in Emmen vervult.
Reageer!

Wie wordt de Drentse fietsschool van het jaar?

ASSEN - Als onderdeel van de campagne ‘Op Fietse naar School’ start provincie Drenthe vandaag een campagne om scholieren te stimuleren zoveel mogelijk op de fiets naar school te gaan.
Reageer!

Jacques d'Ancona ambassadeur Gekleurd Grijs

ASSEN - Journalist en presentator Jacques d'Ancona heeft zich als ambassadeur verbonden aan het Drentse seniorenproject Gekleurd Grijs. Hij zet zijn naam in om het project nog meer bekendheid te geven en stimuleert de deelname van senioren aan kunst en cultuur.
Reageer!

Cultuur{onds Drenthe steunt 49 projecten voor ruim € 137.ooo

ASSEN - maart 2017 - Het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe heeft in de eerste vergadering van 2017, ruim € r37.ooo beschikbaar gesteld voor de ondersteuning van 49 projecten op het gebied van cultuur en natuurbeheer in Drenthe. Deze projecten zijn initiatieven van stichtingen en verenigingen van amateurs en vrijwilligers.
Reageer!

Presentatie Drentse onderwijsmonitor

ASSEN - Woensdag 8 maart 2017 is de presentatie van de 11e editie van de Drentse Onderwijsmonitor tijdens de jaarlijkse Onderwijsdag. De monitor brengt de onderwijspositie en -prestaties van Drentse leerlingen in beeld, van primair tot wetenschappelijk onderwijs. De Drentse Onderwijsmonitor verschijnt in opdracht van de provincie Drenthe en de Vereniging Drentse Gemeenten en is uitgevoerd door CMO STAMM en onder redactie van de Drentse regiegroep Onderwijskwaliteit waar ook schoolbesturen in zijn vertegenwoordigd. Het doel van de onderwijsmonitor is om de onderwijskwaliteit in Drenthe in kaart te brengen en verder te verbeteren.
Reageer!

Start Servicepunt Techniek

ASSEN - Vrijdag 10 maart 2017 gaat het Servicepunt Techniek (SPT) Drenthe officieel van start. Doel van het SPT is om voor minimaal de duur van drie jaren techniekbedrijven en werknemers in de regio Drenthe te ondersteunen bij het aan het werk blijven in de techniek. SPT Drenthe is er van en voor de bedrijven en werknemers in de technieksector. Twee arbeidsmarktcoaches/adviseurs gaan uitvoering geven aan het SPT en gaan met ondernemers en werknemers in gesprek over hun arbeidsmarktvraag. Vertegenwoordigers van de pers zijn van harte welkom om bij de start aanwezig te zijn.
Reageer!

Noord Nederlandse provincies starten project "Bodemgezondheid in de landbouw"

ASSEN - Een gezonde bodem is noodzakelijk om duurzaam en veilig voedsel te kunnen produceren. De kennis over wat een gezonde bodem is en hoe we de bodem gezonder kunnen maken en houden staat op dit moment nog in de kinderschoenen. Daarom starten de provincies Groningen Drenthe en Friesland het project Bodemgezondheid in de landbouwpraktijk van NoordNederland. Met dit project wordt kennis opgebouwd waardoor landbouwers in de toekomst ziekten en plagen gemakkelijker vooraf kunnen voorkomen in plaats van achteraf te moeten bestrijden. Ruim 30 agrariërs doen mee en elke provincie betaalt 20.000,- Euro. Het project wordt uitgevoerd door Bioclear Earth.
Reageer!

Koplopersproject krijgt vervolg Subsidie voor duurzaam MKB project

ASSEN - Het project Koplopers in duurzaam ondernemerschap kan rekenen op een bijdrage van 61.600 euro. Hiertoe heeft het college van gedeputeerde staten besloten. Het project Koplopers in duurzaam ondernemerschap voorziet 36 MKB-bedrijven uit Assen en omgeving van ondersteuning bij hun bedrijfsontwikkeling, toepassing en innovatie in de circulaire economie. In het project gaan bedrijven 9 maanden praktisch met elkaar aan de slag met het duurzaam ondernemen.
Reageer!

Verbod asbestdaken in 2024 Extra geld voor asbestsanering

ASSEN - De tijd dringt. Over zeven jaar zijn asbestdaken in Nederland niet meer toegestaan. Het college van Gedeputeerde Staten stelt aan Provinciale Staten voor € 3,5 miljoen beschikbaar te stellen om de eigenaren te begeleiden en financieel te ondersteunen bij het verwijderen van asbestdaken. Gaan Provinciale Staten akkoord, dan zal medio september 2017 de specifieke invulling van de subsidie bekend worden gemaakt. Asbest is slecht voor mens, dier en milieu. Daarom zijn vanaf 1 januari 2024 asbestdaken niet langer wettelijk toegestaan. Gedeputeerde Tjisse Stelpstra:
Reageer!

Nieuwe functie voormalige gebouwen Rijksluchtvaartschool

ASSEN - Vandaag opende gedeputeerde Cees Bijl, na een periode van restauratie en renovatie, het grootste gebouw van de RLS1957 in Eelde. Dit gebouw is nu een centrum voor evenementen, kantoren, flexplekken, exposities en bijeenkomsten. Vanaf 30 september 2017 maakt de RLS1957 ook onderdeel uit van de tentoonstelling Mondriaan tot Dutch Design: 100 jaar
Reageer!

Fotoboek

Social media

Advertenties

RAPIDE Internet

Agenda