NIC Assen gaat niet door

ASSEN - De organisatie van het Noordelijk Internationaal Concours hippique (NIC) heeft moeten besluiten de viering van het 60 jarig bestaan van het concours niet in 2015, maar in 2016 te doen plaats vinden. De aanleiding tot het nemen van deze beslissing wordt gevormd door het – in dit stadium – ontbreken van voldoende financiële garanties om voor de editie 2015 een gezond financieel draagvlak te creëren.

Het bestuur van de Stichting NIC hecht er waarde aan het evenement op niveau te kunnen laten organiseren en voor deze mijlpaal bovendien een extra feestelijk programma neer te kunnen zetten. Aangezien zij er echter onvoldoende in is geslaagd de daartoe benodigde gelden bijeen te brengen, heeft het zij aan NIC BV – de vennootschap die de praktische uitvoering van het evenement voor haar rekening neemt en het daaraan verbonden risico draagt – laten weten dat het dit jaar in Oktober doen plaats vinden van de jubileumeditie van het NIC niet verantwoord zou zijn.

Ofschoon er meerdere toezeggingen van bestaande en nieuwe sponsors zijn ontvangen, acht de organisatie het totaal aan toezeggingen momenteel onvoldoende om het wegvallen van meerjarige overheidssubsidie te compenseren. NIC BV heeft daarop getracht om de voor het concours benodigde financiering alsnog op niveau te brengen. Intussen heeft de gemeente Assen dezer dagen echter ingestemd met een dringend verzoek van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) om vanwege de actuele toestroom opvang voor vluchtelingen te realiseren in de TT Hall Assen. Daardoor is het verder nastreven van het NIC 2015 ook praktisch gezien onmogelijk geworden.

De organisatie kiest er dus voor meer voorbereidingstijd te nemen, in de verwachting dat volgend jaar het 60 jarig jubileum van het Noordelijke Internationaal Concours hippique, op het door haar nagestreefde niveau, gehouden zal kunnen worden.

Reacties

Fotoboek

Social media

Advertenties

Uw banner op onze website? Vraag hier meer informatie aan!

Agenda