Ruimte voor agrarische uitbreiding in Schoonloo

Provincie trekt reactieve aanwijzing in ASSEN - Op verzoek van de gemeente Aa en Hunze trekken gedeputeerde staten hun reactieve aanwijzing van juli 2014 in. De aanwijzing maakte de uitbreiding van een agrarisch bedrijf in Schoonloo onmogelijk. Met dit besluit kan de gemeente Aa en Hunze de procedure rondom de omgevingsvergunning alsnog afronden waarna het bedrijf twee pluimveestallen kan bijbouwen.


Gedeputeerde Tjisse Stelpstra geeft aan dat het huidige college meer ruimte wil bieden voor
ondernemerschap. “Dat is een duidelijke keuze in het collegeakkoord. Onlangs is de Provinciale
Omgevingsverordening (POV) geactualiseerd. Daarin heeft de kernwaarde bedrijvigheid een
zwaarder stempel gekregen in de belangenafweging van onze kernkwaliteiten, zoals natuur en
landschap. Mijn bezoek aan het bedrijf en de ondernemer heeft me overtuigd dat hier sprake is
van een situatie en ook de intentie om verantwoord en in goede balans met de omgeving uit te
breiden,” aldus Stelpstra.

Gedeputeerde staten hadden destijds op basis van de Omgevingsvisie bezwaar tegen de
gemeentelijke omgevingsvergunning voor de uitbreiding van het agrarisch bedrijf aan de
Koestukkenweg 4 te Schoonloo. De reden voor de reactieve aanwijzing was dat de gemeente
niet voldoende had gemotiveerd hoe de ontwikkeling past binnen de uitgangspunten van het=
nationaal landschap Drentsche Aa. Aangezien het nieuwe college bedrijvigheid meer ruimte wil
geven, maken gedeputeerde staten op basis van het intrekkingsverzoek nu een andere afweging.

Reacties

Fotoboek

Social media

Advertenties

Uw banner op onze website? Vraag hier meer informatie aan!

Agenda