Inspiratie voor samenwerking in project Osiris

ASSEN - De LAG Zuidoost-Drenthe, de beoordelingscommissie voor plattelandsinnovatiesubsidies, deed afgelopen week , de aftrap voor het project dat de komende tijd wordt uitgevoerd in Zuidoost- Drenthe. OSIRIS, een INTERREG-project wat zich richt op sociale innovaties in ondernemerschap en kennis uitwisselt over hoe bedrijven en overheden samen beleid kunnen ontwikkelen en uitvoeren.


Binnen OSIRIS werken partners uit zeven landen met elkaar samen. Elke partner voert in eigen land
een project uit. LAG-voorzitter Jacob Bruintjes: “In Zuidoost-Drenthe willen we via OSIRIS
ondernemerschap op het gebied van ambachten, gildes en maakindustrie stimuleren. Eén van de
belangrijkste doelen is het creëren van werk(plekken).” De LAG heeft gekozen voor ambachten en
gildes omdat er op dit gebied veel ontwikkelingen zijn in Zuidoost-Drenthe. Ook wordt samenwerking
gezocht tussen ambachten en moderne beroepen.

De ondernemers inspireerden elkaar in Schoonoord met hun ideeën en er waren een aantal concrete
kansen voor samenwerking. Niet alles was echter positief: de aanwezigen onderkenden dat er ook
belemmeringen zijn, zoals te weinig flexibiliteit bij subsidies zoals LEADER, aarzelende houding van
scholen die samenwerking belemmert en het vinden van financiering voor kleine initiatieven.

De LAG is nadrukkelijk niet degene die al het werk doet: de regio is zelf aan zet. Bruintjes: “We
roepen iedereen met goede ideeën voor samenwerking op om aan te haken.” Er is aan het einde van
de bijeenkomst een kopgroep geformeerd die na gaat denken over hoe het project verder gaat. De
website van LEADER Zuidoost-Drenthe( www.leaderzuidoostdrenthe.nl ) is voorlopig de plek waar
nieuws over OSIRIS te lezen zal zijn.

Reacties

Fotoboek

Social media

Advertenties

RAPIDE Internet

Agenda