Dag van de fiets in Veenpark

BARGER COMPASCUUM - Misschien wel een van de bekendste fi etsen uit de Nederlandse televisiegeschiedenis is de fi ets van kapelaan Erik Odekerke uit de serie “Dagboek van een Herderhond” van Willy van Hemert. Uitgezonden eind jaren zeventig van de vorige eeuw. Onze eigen kapelaan, en zijn fi ets, doen deze fiets-ster zeker eer aan. Natuurlijk houden ook meneer pastoor, de veldwachter en de burgemeester de klunzige kapelaan in de gaten op de Dag van de Fiets op zondag 7 juli, vanaf 11:00 uur in het Veenpark bij Emmen.


In het historische veenkoloniale Bargermond vindt de bezoeker de nostalgie op tweewielergebied. Gepresen-teerd in het prachtige levendige decor van het dorpsleven van toen, de bewoners op de fi ets, op de bakfi ets en met de handkar, de ambachtslieden aan het werk. Bij de smederij staat de fi etsenmaker van toen natuurlijk centraal met veel oude gereedschappen. Kinderen kunnen er leren “band lappen”.
Losser Böggelrieders

Dit bonte en vrolijke gezelschap zijn deze zondag te gast in het Veenpark. Ze fi etsen zich wijd en zijd in de kijker en halen allerlei toeren uit op de authentieke fi etsen uit de 19e eeuw. In totaal rijden er zo’n 20 “Böggels”. Dit is uniek in de wereld! Daarnaast beschikt de groep over een traditionele
loopfi ets, een ouderwetse transportfi ets, een kleuterdriewieler en een aantal kinderfi etsen! Fietstocht langs het Smeulveen

In het kader van de deze bijzondere dag is er een mooie fi etstocht uitgezet, op basis van de knooppuntenroute, die aansluit bij de historie van het gebied. De tocht gaat langs de grenzen van het Smeulveen. Een veengebied dat ooit in een keer door de Firma Scholten (Maatschappij Klazienaveen) werd aangekocht. De fi etstocht begint en eindigt bij het Veenpark. Deelname is gratis en starten kan tussen 10:00 en 14:00 uur. Voor of na de tocht kan de expositie Veenomenaal worden bezocht en de speeltuin en het terras. Op vertoon van de route krijgen fi etsers korting op een bezoek aan het Veenpark.

Reacties

Fotoboek

Social media

Advertenties

RAPIDE Internet

Agenda