De Hooimijt legt zorgtuin aan

WEERDINGE - Zorgboerderij De Hooimijt bij Weerdinge laat dit voorjaar een zorgtuin aanleggen. Rondom de zorginstantie bevindt zich drie hectare bos en voormalig landbouwgrond dat door de gemeente in bruikleen is gegeven. Met de aanleg is een bedrag gemoeid van 35.000 euro en dit zal 12 nieuwe dagbestedingsplekken opleveren.

De Hooimijt biedt een nuttige dagbesteding aan overwegend thuiswonende ouderen. Eigenaar Sienie Fischer- Elferink en dochter Lisanne zijn blij met de mogelijkheid tot uitbreiding. 'Het wordt een mooi gebied waar mens, dier en natuur prima samen zullen gaan.' Naast een dagbesteding aan kwetsbare ouderen, kunnen ook langdurig werkelozen aan de slag in de zorgtuin. 'Dit initiatief maakt het de gemeente mogelijk om deze groep mensen een nuttige tegenprestatie te laten leveren. Het is een prima middel om mensen weer te activeren en een zinvolle tijdsbesteding te bieden.'

Naast deze nieuwe doelgroep, hoopt de Hooimijt ook burgers actief te betrekken in de omgang met kwetsbare ouderen. Onder meer kruiden, groenten, fruit, bloemen, een bessentuin, een kas en een appelgaard verrijzen straks op de nu nog braak liggende grond. Een werkplaats annex kantine in de vorm van een blokhut zal later worden gebouwd. Verharde wandelpaden moeten de tuin toegankelijk maken voor de minder validen.

De tuin zal ongeveer 1 tot anderhalf hectare beslaan.

Keurmerk 'kwaliteit laat je zien'

Zorgboerderij de Hooimijt is sinds november 2013 in het bezit van het keurmerk ‘Kwaliteit laat je zien’. Het kwaliteitskeurmerk is verleend door de Federatie Landbouw & Zorg.

Met het kwaliteitskeurmerk voldoet de Hooimijt aan:
- Kwaliteitswet zorginstellingen
- ARBO wet
- Wet klachtenrecht
- Wet bescherming persoonsgegevens
- Wet medezeggenschap van cliënten zorginstellingen

Kijk voor meer informatie op www.landbouwzorg.nl

Reacties

Fotoboek

Social media

Advertenties

RAPIDE Internet

Agenda