POLITIEK

Meer mensen met een beperking politiek actief in Drenthe

ASSEN - Slechts een half procent van de mensen met een beperking of chronische ziekte is politiek actief. Als het aan Zorgbelang Drenthe, VN-ambassadeursnetwerk Drenthe en STERKplaats Assen ligt, komt hier de komende jaren verandering in. Het aantal mensen met een beperking of chronische ziekte binnen de Nederlandse bevolking is met vijftien procent vele malen hoger. Met een inspiratiebijeenkomst op 28 oktober wordt de aftrap verricht van een meerjarig programma dat ertoe moet leiden dat in 2026 meerdere ervaringsdeskundigen zelf politiek actief zijn; in alle Drentse gemeenten en ook binnen de provinciale politiek.
Reageer!

Wakker Emmen ziet een zonnewand bij Erica niet zitten

EMMEN – Wakker Emmen vindt de zonneroute A37 een uitstekend initiatief, maar een zonnewand in de nabijheid van Erica en Parc Sandur ziet de partij niet zitten. De zonneroute A37 is een grootschalig project om duurzaam groene stroom op te gaan wekken. Wakker Emmen vindt het veel beter om de bermen van de snelweg te benutten dan vele hectares landbouwgrond. Er is echter ook sprake van een zonnewand van 6,5 meter hoog en met een lengte van 2 kilometer en dat is tegen het zere been van de partij.
Reageer!

Forum Voor Democratie Drenthe stelt vragen over snelheidsbeperking hulpdiensten

ASSEN - Het FVD Drenthe vindt de snelheidsbegrenzing van 100 kilometer per uur op snelwegen zeer ondoordacht. Niet alleen is het symboolpolitiek maar in het geval dat elke seconde telt kunnen aanrijtijden voor hulp-diensten ook langer worden, met alle gevolgen van dien. Daarom diende het FVD Drenthe de onderstaande vragen in bij de Provinciale Staten om er zeker van te zijn dat er alles aan gedaan wordt om gevaarlijke situaties voor hulpbehoevende burgers te voorkomen.ondoordacht.
Reageer!

Aimée van der Ham nieuwe fractievoorzitter Wakker Emmen

EMMEN - Aimee van der Ham is de nieuwe fractievoorzitter van Wakker Emmen. Ze volgt Pascal Schrik op. Schrik blijft wel lid van de Wakker Emmen fractie. Sinds 2014 zit Schrik in de gemeenteraad van Emmen. Door zijn drukke werkzaamheden lukt het hem niet langer om het fractievoorzitterschap te kunnen blijven combineren met zijn werk.
Reageer!

Tussentijdse opkomst Provonciale Staten verkiezing

EMMEN - Vandaag zijn de verkiezingen. De gemeente Emmen vraagt vandaag vier keer de opkomst aan stembureaus. De uitslagen sturen wij u ter informatie toe. Hieronder vindt u de uitslagen van de eerste ronde. De volgende uitslagen kunt u verwachten om ongeveer 13.00 uur, 15.30, 19.30 uur.
Reageer!

Wakker Emmen wil aanpak hondenpoepoverlast

EMMEN – Eén van de grootste ergernissen bij inwoners in gemeenten is overlast van hondenpoep. Eén van de belangrijkste voorwaarde voor een prettige woonomgeving voor onze inwoners, is een openbare ruimte die schoon is. Wakker Emmen wil daarom dat de gemeente meer handhaving en toezicht gaat inzetten om deze problematiek te verminderen.
Reageer!

CDA: Neem waarde van zonnepanelen niet mee bij de bepaling van de WOZ waarde

EMMEN - Het CDA in Emmen zou graag zien dat de gemeente stopt met het meenemen van de waarde van zonnepanelen in de berekening van de WOZ waarde. Deze WOZ-waarde wordt namelijk gebruikt om de OZB-belasting vast te stellen. Op die manier bestraf je bewoners die willen verduurzamen.
Reageer!

Wakker Emmen wil aanpak roekenoverlast

EMMEN - Wakker Emmen wil weten wanneer de gemeente Emmen roekoverlast aan gaat pakken. Vorig jaar stelde de partij het probleem al aan de kaak. Het college gaf destijds aan met een plan aan de slag te gaan en een ontheffing aan te vragen voor het verjagen van het beschermde diersoort. Inmiddels is bekend geworden, dat de gemeente een start heeft gemaakt om te komen met een plan om roekenoverlast aan te pakken.
Reageer!

Jan Bos informateur in Emmen

EMMEN - Rene van der Weide van Wakker Emmen heeft de lijsttrekkers van alle raadspartijen uitgenodigd voor een verkennend gesprek. Alle fracties zijn gevraagd om op 28 maart te komen praten over het nieuw te vormen college. Voor het proces is oud-wethouder Jan Bos (Wakker Emmen) gevraagd als informateur. Hij gaat de gesprekken leiden.
Reageer!

Fotoboek

Social media

Advertenties

RAPIDE Internet

Agenda

Laatste nieuws
 
agenda emmen
Mee®doen Schoonebeek, het is mooi geweest!
za 23 okt 2021 om 16:00
Shadow band Shadowski en Klaas Hummel in CH50+
zo 24 okt 2021 om 14:30
Meer mensen met een beperking politiek actief in Drenthe
do 28 okt 2021 om 16:30