KERKELIJK NIEUWS

RK Kerk Zwartemeer houdt open huis

ZWARTEMEER - Ieder jaar op het kerkplein voor de “Verrijzeniskerk organiseren we een interessante dag voor iedereen die maar wil komen met leuke activiteiten, spelletjes en een heuse rommelmarkt. Start om 9.00 uur. Een keur aan marktkramen en er is weer van alles te koop zoals prachtige bloemstukjes en dan ook nog voor weinig geld.
Reageer!

Gerardus Majella Bedevaart met nieuwe bisschop

BARGER OOSTERVELD – Op zondag 25 juni aanstaande zal in Barger Oosterveld weer de jaarlijkse bedevaart worden gehouden bij de Gerardus Majella Kerk. Het dagthema van deze bedevaart is: In Exillo Spes (In de ballingschap is hoop).
Reageer!

Full colourdienst

EMMEN - Een bijzondere dienst op Zondag 9 Juli om 10.30 uur in de Grote Kerk, voorafgaande aan de Full colourmarkt. Samen met de Grote Kerk organiseert de Raad van Kerken de full colourdienst. Ds. Rappold is voorganger en medewerking wordt verleend door Nathan Jacob Dillen, die Klerzmermuziek ten gehore zal brengen.
Reageer!

Goede Herder voor de Goede Herder parochie

EMMEN – Onlangs is tijdens de viering in de Pauluskerk in Emmen door pastoor Albert Buter een paneel gewijd voorstellende Christus, de Goede Herder. De R.K. Pauluskerk maakt sinds januari 2015 deel uit van de Goede Herder parochie Emmen-Erica.
Reageer!

IN DE SCHIJNWERPERS ANGELIQUE LANGEN

EMMEN - Het werd een bijzondere ontmoeting met de bescheiden, bevlogen Angelique Langen, na de Eucharistieviering op 18 februari jongstleden, waarin zij en Eu-genio Peters de mis dienden. Ondanks afwezigheid van het koor zorgde pas-toor Albert Buter, met muziek (door opstelling van zijn keyboard) en optreden als voorzanger, voor een feestelijk tintje. Aan het einde van de viering memo-reerde hij, dat Angelique 25 jaar geleden voor het eerst de mis diende en nog steeds trouw acoliet is. Als dank en blijk van waardering reikte hij haar, namens het parochiebestuur, een oorkonde uit, waarin zij werd benoemd tot parel van de Goede Herder Parochie Emmen-Erica. Mia van Hebel overhandigde Angeli-que, uit naam van de geloofsgemeenschap van H. Franciscus van Assisië, een kaars, versierd met het christelijk symbool de duif, uitdrukking gevend aan de begeestering, waarmee Angelique haar taak als acoliet en de aansturing van de jongere misdienaars uitvoert. Dit bleek ook weer tijdens deze viering, waarin ze bijna onopgemerkt Eugenio aanwijzingen gaf bij het aanreiken van het water-kannetje en rinkelen van de altaarschellen tijdens de consecratie.
Reageer!

Genezingsdiensten in de Deur.

EMMEN - Op vrijdag 13, zaterdag 14 en zondag 15 januari houdt internationaal evangelist Edwin Jonkhout speciale gebedsgenezingsmeetings in evangeliegemeente de Deur.
Reageer!

Kerstviering in de Deur

EMMEN - Op zaterdag 24 december a.s. kun je de echte kerstsfeer ervaren in evangeliegemeente de Deur.
Reageer!

Kerstmusical 2016 RK Parochie Emmercompascuum.

EMMER COMPASCUUM - Het is het jaar 0 als Maria en Jozef op weg gaan naar Bethlehem.. Het is 2016 als Maria, een carrièrevrouw, samen met haar drukbezette Jozef een lange periode vrij neemt om een wereldreis te maken. Wat hebben beide Maria's en Jozefs met elkaar te maken...?
Reageer!

Ben Wubbels 25 jaar organist/dirigent Bernhardeskoor

EMMEN - Ter gelegenheid van het 25 jarig jubileum als organist/dirigent van het Bernharduskoor werd Ben Wubbels, omringd door zijn vrouw en vier kinderen, in de Pauluskerk, onderscheiden door pastoor A. Buter.
Reageer!

Fotoboek

Social media

Advertenties

RAPIDE Internet

Agenda